OndernemersAdviseurs:

Een eigentijdse organisatie waarin experts op elk terrein van de bedrijfsvoering samenwerken.

Ondernemersadviseurs kan het beste omschreven worden als een eigentijdse multidisciplinaire adviesorganisatie waarin administratieve krachten, data-analisten, coaches, adviseurs en diverse specialisten in elke discipline van een bedrijfsvoering op een ondernemende en professionele manier samenwerken Dit met slechts één doel: hun gezamenlijke klant-ondernemers helpen aan de best mogelijke resultaten en (nog) meer werkplezier. Ondernemersadviseurs is ontstaan uit het samengaan van een drietal partijen, te weten Financial Innovation Group, Startuptoppers en HCH management. Ondernemersadviseurs is in februari 2023 gelanceerd als een vernieuwende als ook complete formule voor het MKB. Hierbij wordt mede voortgebouwd op de reeds bestaande gezamenlijke klantenbase.

Sinds februari 2023 ben ik als Senior Juridisch Adviseur als freelancer verbonden aan “Ondernemersadviseurs”. Dit als Aangesloten Expert voor de expertises Juridisch Advies en Risk- en creditmanagement advies. Doelgroepen zijn ondernemers in het MKB en andersoortige relaties van Ondernemersadviseurs.

Daarnaast lever ik redactionele bijdragen aan de juridische onderdelen van de Kennisbank Ondernemen van Ondernemersadviseurs (dit natuurlijk in begrijpbare ondernemersgerichte taal) en lever ik directe en/of indirecte bijdrages aan door Ondernemersadviseurs georganiseerde Webinars en andersoortige presentaties en evenementen.

Tot slot begeleid ik waar nodig enkele junior juridisch adviseurs bij hun werkzaamheden voor Ondernemersadviseurs. 

Voor meer informatie over Ondernemersadviseurs en hun andere expertises verwijs ik naar hun website: https://www.ondernemingsadviseurs.nl