Diensten:

De diensten die ik zelf aan u kan aanbieden zijn tweeledig. In beide gevallen heb ik de laatste jaren veel ervaring opgedaan. Ik ben daarbij in staat om out of the box te denken en in bijna alle gevallen in staat om tot en adequate oplossing c.q. een goed resultaat te komen.

Daarnaast bied ik in samenwerking met enkele partners diensten aan die gerelateerd zijn aan het risk- en creditmanagement.

Juridische diensten:

Enerzijds bied ik juridische diensten aan in de breedste zin van het woord. Ik heb een brede juridische kennis binnen de algemene rechtspraktijk. Dit met extra focus op probleemoplossing en het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten.  

De meest voorkomende juridische werkzaamheden die door mij worden uitgevoerd zijn:

 • Algemeen juridisch advies
 • Opstellen, screenen en/of aanpassen van contracten en waar gewenst het rechtstreeks uitonderhandelen ervan
 • Opstellen algemene voorwaarden
 • Incassowerkzaamheden
 • Conflictbemiddeling c.q. -oplossing
 • Arbeidsrechtelijke geschillen

Ik ben ervaren in het procederen bij de Rechtbank, sector kanton. Ik schrik er dan ook niet voor terug om  -waar nodig – de nodige gerechtelijk acties te initiëren. Ik zal er echter altijd alles aan doen om de gang naar de rechtbank te voorkomen en eventuele juridische discussies buiten rechte te beslechten.

Risk- en Creditmanagement diensten:

Risk- en creditmanagement diensten:

Naast juridische werkzaamheden verricht ik ook de nodige werkzaamheden binnen het Risk- en creditmanagement. Te denken valt aan advisering omtrent debiteurenbeheer (analyse processen en waar nodig verbeteradviezen), advisering omtrent klantenacceptatie (een aspect dat bij veel ondernemers helaas toch een ondergeschoven kindje is) en advisering omtrent voortdurende monitoring van interne en externe risico’s binnen een onderneming. Ook ten aanzien van dit laatste geldt dat veel ondernemingen hier te weinig aandacht aan schenken en onnodig vaak worden geconfronteerd met problematische situaties die bij een goede monitoring voorkomen of geminimaliseerd hadden kunnen worden.

De meest voorkomende risk- en creditmanagement werkzaamheden die door mij worden uitgevoerd zijn:

 • Health checks betreffende bestaande risk- en creditmanagement processen
 • Advisering omtrent te verbeteren processen
 • Verschaffing van te gebruiken tools en documentatie
 • Audits
 • KYC checks (waar gewenst in uitvoerige vorm)
 • Bijzonder Beheer binnen klanten portefeuilles
 • Fraudeonderzoeken
 • Onderzoek ter plaatse

De ervaring die ik als underwriter (beoordelaar van financieringsaanvragen) heb opgedaan alsmede mijn uitgebreide ervaring binnen de monitorings- en bijzonder beheer activiteiten maken dat ik als geen ander weet hoe belangrijk het is om niet alleen zorg te dragen voor een goede partner die problemen kan oplossen, maar ook om zorg te dragen voor een goed klantenacceptatiebeleid, een goede monitoring van bestaande klanten en waar nodig een deugdelijke vorm van bijzonder beheer. Zeker als de wens bestaat een klant die in zwaar weer zit toch als klant te kunnen behouden.

Interesse in een van mijn diensten? 

Kijk dan op de Tarievenpagina voor enkele aantrekkelijke opties of neem direct Contact op met mij via email of telefoon!