Meer over mij:

Ik heb al een lange carrière achter de rug. Wie ben ik en wat zijn mijn ervaringen?

Mijn historie:

Afgestudeerd in 1997 aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen als jurist ben ik mij gaan oriënteren naar waar mijn interesses en ambities zouden liggen. Na een jaar vrijwilligerswerk te hebben verricht bij Vluchtelingenwerk Nederland ben ik uiteindelijk in 1998 aan de slag gegaan als jurist bij een incassobureau. Een sector waarin ik lange tijd heb vertoefd op meerdere momenten in mijn carrière. De werkzaamheden verschilden daarbij van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, het geven van juridisch advies aan cliënten en het voeren van gerechtelijke procedures. Tot medio 2013 ben ik voornamelijk actief geweest als (senior) jurist in de incassosector, als juridisch adviseur gelieerd aan een groter accountantskantoor in het zuiden van het land en enkele jaren als Legal Counsel bij een groot Nederlands maar Europees opererend transportbedrijf.

Vanaf 2013 tot aanvang 2023 ben ik vervolgens werkzaam geweest binnen de factoringsector alwaar ik in diverse rollen actief ben geweest: rollen waarbij mijn juridische achtergrond zeer goed van pas kwam. Hoewel de focus de laatste jaren mede lag op risk- en creditmanagement zijn de juridische werkzaamheden nog steeds volop aanwezig geweest. 

Na bijna 10 jaar actief te zijn geweest in de factoringsector vond ik het tijd om met mijn expertises de ondernemers binnen het MKB rechtstreeks van dienst te gaan zijn. Het wordt steeds belangrijker voor een ondernemer om van te voren goed na te gaan met wie hij zaken doet, op welke voorwaarden dit gebeurt en hoe de relatie zich in de loop van de tijd ontwikkelt en voortzet. Het niet adequaat nagaan met wie je zaken doet kan grote negatieve gevolgen hebben voor een onderneming. Fraudeurs maken daar gretig gebruik van en ook ondernemers die het niet zo nauw nemen met hun verplichtingen kun je beter vermijden wil je de continuïteit van je eigen onderneming niet in gevaar brengen. Naast een goede selectie van de partij met wie je zaken wilt doen is het ook zeer belangrijk om afspraken die je als ondernemer met een nieuwe klant maakt ook goed vast te leggen. Het niet goed vastleggen van afspraken is vaak een bron van ergernis en potentiële grote problemen. Het vervolgens monitoren van je klanten in de breedste zin van het woord en het (tijdig) voorkomen en soms helaas oplossen van problemen is iets wat tot slot ook goed geregeld dient te zijn. Voorgaande zaken kan ik op een professionele en adequate wijze voor U regelen.

Mijn expertises liggen op het gebied van juridische zaken alsmede risk- en creditmanagement. Een combinatie van expertises die zeker binnen de MKB wereld niet veel voorkomt. Ik ben u dan ook graag binnen een of meerdere van voormelde expertises van dienst!