Tarieven:

Op deze pagina vindt u mijn standaard tarieven en enkele meer specifieke tariefvormen. Neem gerust contact met mij op voor speciale tarieven voor bijvoorbeeld farudeonderzoeken, het afleggen van bezoeken ter plaatse (bv. ter controle van de situatie bij uw client ter plaatse) danwel fixed fee afspraken ten aanzien van het opstellen van meer standaard documentatie.

Uurtarief:

In basis werk ik op basis van een uurtarief (aantal gewerkte uren x het toepasselijke tarief).

Afhankelijk van welke diensten U wilt afnemen geldt er een specifiek standaard tarief. Er worden 2 standaard tarieven door mij gehanteerd: een standaard tarief voor de juridische dienstverlening en een standaard tarief voor de risk- en creditmanagement werkzaamheden.

Er bestaat de mogelijkheid om mij in te huren op project basis (vast aantal uren per week gedurende een overeen te komen vaste periode). Bij projecten stemt ik het uurtarief af op de omvang van het project. Dit levert veelal een gunstiger tarief op.

Neem contact met mij op om een offerte op te vragen. In de offerte zal ik u aangeven wat het standaard tarief is en onder welke voorwaarden ik mijn werkzaamheden verricht. U kunt tevens aangeven of u een strippenkaart danwel een abonnement wilt aanschaffen. Zie daarvoor de hierna volgende beschrijving.

Strippenkaart en abonnementen:

In principe worden de diensten dus door mij verleend op basis van een standaard uurtarief, waarbij er (maandelijks) achteraf een factuur wordt gezonden voor de in die maand voor u verrichte werkzaamheden. Indien het slechts een enkele korte opdracht betreft vindt facturatie plaats na afronding van de opdracht.

Ingeval van zowel de juridische als de risk- en creditmanagementwerkzaamheden kunt u er ook voor kiezen om een strippenkaart aan te schaffen. U koopt dan van te voren voor een bepaald bedrag aan te besteden uren in, waarbij er een korting van toepassing is op het standaard uurtarief: U krijgt dus meer uren voor hetzelfde bedrag!

Daarnaast is er voor de juridische dienstverlening ook de optie om een abonnement te nemen. Dit levert u ook weer een voordelig tarief op. 

Hieronder ziet u de opties die beschikbaar zijn voor wat betreft de strippenkaarten en de abonnementen.

Strippenkaarten:

De navolgende strippenkaarten zijn verkrijgbaar:

Strippenkaart Bronze


Prijs:      € 1.000,00 excl. BTW


Inhoud:

Tegoed van € 1.000,00

5% korting op het standaard uurtarief

Tegoed 1 jaar geldig

Strippenkaart Silver


Prijs:      € 2.000,00 excl. BTW

Inhoud:

Tegoed van € 2.000,00

7,5% korting op het standaard uurtarief

Tegoed 1 jaar geldig

Strippenkaart Gold


Prijs:      € 3.000,00 excl. BTW


Inhoud:

Tegoed van € 3.000,00

10% korting op het standaard uurtarief

Tegoed 1 jaar geldig

Abonnementen:

De navolgende abonnementen zijn beschikbaar:

Abonnement MKB Light


Voor de kleine ondernemer

Prijs:      € 500,00 excl. BTW / maand


Inhoud:

Maandelijks 4 uur juridisch advies inbegrepen*

5% korting op het standaard uurtarief voor overige uren

Initiële looptijd 12 maanden, daarna maandelijks opzegbaar

Abonnement MKB Standaard


Voor de ondernemer met meer juridische vragen

Prijs:      € 1.000,00 excl. BTW / maand


Inhoud:

Maandelijks 8 uur juridisch advies inbegrepen*

7,5% korting op het standaard uurtarief voor overige uren

Initiële looptijd 12 maanden, daarna maandelijks opzegbaar

Abonnement MKB High


Voor ondernemers  met grote ondersteuning behoefte

Prijs:      € 1.500,00 excl. BTW / maand


Inhoud:

Maandelijks 12 uur juridisch advies inbegrepen*

10% korting op het standaard uurtarief voor overige uren

Initiële looptijd 12 maanden, daarna maandelijks opzegbaar

* Inbegrepen uren zijn in de maand zelf op te nemen. Uren besteed in een specifieke maand worden eerste verrekend met het maand tegoed voor zover in die specifieke maand (nog) beschikbaar en vervolgens op basis van het bijbehorende specifieke uurtarief. Inbegrepen uren kunnen in blokken van 15 minuten worden opgenomen.